Wie zijn wij?

Tot nu

"De Solvelders" bestaat als volleybalclub intussen 20 jaar. Het is in die periode steeds de ambitie geweest om oud-volleyballers, of sportievelingen in het algemeen, degelijk recreatief volleybal aan te bieden, waarin (spel)plezier voorop staat.

Doorheen de jaren wisselden heren- en gemengde ploegen zich af in getalsterkte en kwaliteit. Een echte damesploeg heeft onze club - jammer genoeg - (nog) nooit gekend, ondanks eerbiedwaardige pogingen daartoe.

De club ging jaren als feitelijke vereniging door het leven, waarbij een aantal van de seniorenleden de bestuurstaken op zich nemen. Dit verliep steeds in alle vriendschap en gemoedelijkheid. Grote sponsoren kenden we niet, maar we hielden financieel makkelijk het hoofd boven water. Er was zelfs ruimte - en vooral veel goesting - om ook buiten het volleybal om, samen plezierige activiteiten te ondernemen (bvb D&D, weekend naar zee, enz.).

In mei 2018 werd onze feitelijke vereniging een VZW, voornamelijk om reden dat we organisatorisch stappen moesten maken om onze jeugdwerking (zie verder) in goede banen te kunnen blijven leiden.

Van oudsher is er één activiteit die we jaarlijks herhalen, namelijk een beachtornooi, dat we de eerste zondag van juli organiseren op de 3 zandterreinen naast de sporthal in TW. Hier komen zo'n twintigtal regionale ploegen van 3 of 4 spelers aan beachvolley toe. Zo geschiedde laatst nog op zondag 1 juli 2018.

Nu

Op dit moment bestaat ons seniorenniveau uit twee herenteams, die aantreden in het liefhebbersverbond 'VLM Brabant'. Daar spelen zij elke week gemiddeld één wedstrijd. Nadat beide teams de afgelopen jaren kampioen speelden in 'regio-oost', spelen ze nu opnieuw samen in dezelfde reeks, m.n. tweede provinciale.

Op dit moment tellen we ruim 20 mannelijke senioren-leden. Sinds enkele seizoenen is dat getal min of meer stabiel, met kleine declinatie neerwaarts. Elk seizoen komen en gaan er telkens wel enkele spelers. Sommigen achtten zichzelf (stilaan) te oud geworden, anderen raakten geblesseerd. Oud-competitiespelers vonden - en vinden nog steeds - de weg naar onze recreatie.

Thuismatchen gaan voor beide teams door op dinsdagavond, waar we de hele sportzaal in Tielt gebruiken, en letterlijk naast elkaar spelen. Dit komt de onderlinge sfeer absoluut ten goede. In competitieluwe periodes oefenen we tegen elkaar of organiseren we vriendschappelijke wedstrijden. Tijdens de zomermaanden wordt er op de zandterreinen in de Ralisweg beachvolley beoefend.

Anderzijds kent onze club een nog steeds evoluerende jeugdwerking, waar we met recht en reden enorm trots op mogen zijn. Op amper enkele jaren tijd is het ledenaantal onverhoopt hoog gestegen, wat niet wegneemt dat wij nog steeds kwaliteit (boven alles!) aanbieden. Hoe? Simpelweg door toptrainers (nationaal A-diploma, ex-eredivisie, internationale ervaring, etc.) de leiding te laten nemen.

Er zijn intussen 4 à 5 grote leeftijdscategorieën in onze jeugdwerking, die meer dan 80 (!) actieve spelertjes telt. Elk van deze groepen wordt geleid door een gediplomeerde trainer, aangevuld met een aantal losse, maar gemotiveerde, medewerkers. Zodoende bieden wij ongeveer per 5 à 10 kinderen één trainer aan, wat - in alle bescheidenheid - ongeëvenaard is bij eender welke club in de regio. En dan spreken we nog niet over de kwaliteit van die trainers (zie hoger).

Onze trainingen werden ook kwantitatief uitgebreid, namelijk van enkel zondag, naar zondag én woensdagnamiddag, en nu ook op maandag en donderdag, met wedstrijden op zaterdag. Eigenlijk is er op dit moment enkel op vrijdag geen volleybal (noch senioren, noch jeugd tenzij uitmatchen) te beleven in Tielt-Winge.

Vanaf seizoen 2016-2017 namen we met onze jeugdspelers jaarlijks deel aan een 4-tal regionale tornooien (met bevriende clubs), en vanaf jaargang 2017-2018 evolueerden de oudste en meest onderlegde groepen, richting een competitieformat, waarmee we intussen (september 2018) gestart zijn.

Anno 2019 zullen er 5 jeugdcompetitieteams aan het werk zijn, daar nu ook 2 ploegen van de U11 hun eerste competitiestapjes zullen gaan maken.