De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: “General Data Protection Regulation”) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.


De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. De rechten en plichten die eruit voortvloeien zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018. Organisaties, zoals ook de onze hebben dus de tijd tot die datum om zich in regel te stellen. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat er volgens de nieuwe wetgeving werd gehandeld.

Elke organisatie, ook vzw’s en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, opslaan of verwerken, vallen onder de regelgeving en moeten zich in orde stellen.

Kortom: ook onze volleybalclub moet hieraan voldoen.