Als club hebben we besloten een duidelijke visie naar voor te dragen over jeugdvolleybal.

  • Wij willen kinderen een plezante en degelijke sport- en volleybalervaring bezorgen
  • Wij vinden inzet en techniek belangrijk - winnen is bijzaak
  • Wij vinden de ontwikkeling van de persoon in het team zeker zo belangrijk als de prestaties van het team
  • Wij willen een degelijke begeleiding bieden (naar mentale en verdere fysieke ontwikkeling)

We hebben als eerste doel sport- en volleybalopleiding aan te bieden van top-kwaliteit

Zo proberen we bij de begeleiding van de kinderen de nadruk te leggen op kwaliteit. Beweging, techniek en uitvoering worden  op een speelse en leuke manier uitgelegd, opgevolgd en bijgestuurd.

Kinderen moeten de juiste basis meekrijgen om (nu of later) met de juiste bagage hun sport te kunnen beleven.

Individu

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen als persoon

We zorgen er steeds voor dat het welbehagen van elk kind primeert boven het team. Van druk – noch vanuit de club of trainer, noch vanuit de medemaats – mag bij ons geen sprake zijn. .

Zo zullen kinderen die zich goed voelen in een groep, niet verplicht worden om mee te doen bij een hogere groep omdat ze misschien goed genoeg zijn of omdat ze de potentie daartoe hebben.

Wil je liever niet de druk of stress van competitie, maar wil je gewoon meetrainen, ook dat kan. Vind je het fijn om toch in competitie te spelen, dat kan ook. Wil je eerst proberen zonder matchen en pas instappen in de match als je je er klaar voelt? Kan allemaal…

Als je voor elke positie de beste speler kiest heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zan uit mekaar valt.

Johan Cruijf

Een kind moet zich ontwikkelen in de groep en leren een plaats in te nemen in de groep waar hij/zij zich goed bij voelt

Volleybal is een teamsport waarin je enkel kan winnen als je als team goed samenspeelt. Leren communiceren met mekaar (bv wie neemt receptie, wie geeft de set-up en wie valt er aan) is daarom belangrijk niet alleen op het veld, maar is een eigenschap die daarbuiten zeker ook van pas komt.

We vinden het ook belangrijk dat een coach of trainer niet aan de zijlijn toeroept wie wat moet doen, maar hoogstens wat bijstuurt. Toch leuk als je ziet dat sommige van onze teams al wat meer zelfsturend beginnen worden.

Algemene vorming versus specialisatie

Wij vinden het belangrijk alle kinderen een brede basis mee te geven en niet te snel over te gaan tot specialisatie

In volleybal wordt er vaak gewerkt met specialisatie. . Zo worden bepaalde spelers al van bijzonder jong opgeleid als libero, spelverdeler of middenaanvaller. Wij geloven daar minder in, net omdat zulke specialisatie een latere overstap naar een ander type bijkomend bemoeilijkt.

Train-The-Trainer

Een gedegen begeleiding waarin we werken met een train-the-trainer principe

Als club worden we actief ondersteud door verschillende nationaal en internationaal ervaren trainers en coaches (Danny Goethals, Jan Van Venckenray, Tine Sleurs). Verder hebben we ook heel wat trainers met jarenlange ervaring in hogere afdelingen (Johnny Cloetens, Thomas Janssens).

Zij delen hun ervaring, en sturen de andere trainers en coaches bij zodat we een topteam vormen om de kinderen op de juiste manier te begeleiden.

Door regelmatige overlegmomenten in te plannen (toegegeven, met een pintje erbij) delen we ervaringen van wat wel en wat niet werkte op training, waar we moeten bijsturen en wat we kunnen leren van elkaar.

Blessure preventie is belangrijk bij kinderen aangezien ze nog in volle groei zijn

Belasting van bepaalde spieren in volle groeispurt is geen goed idee. Toch blijft sport, beweging en tot de groep behoren belangrijk.

Daarom zorgen wij ook op regelmatige tijdstippen voor een opleiding en begeleiding rond blessurepreventie en coaching zodat we attent blijven voor de eerste signalen van blessures.

Verder zorgen we ook dat de informatie die ouders ons confidentieel meegeven rond hun kind, mee wordt verwerkt op training zodat blessures ten alle tijde worden vermeden.

Fun ...

Fun is het belangrijkste

Als club werken we met heel wat vrijwilligers - mensen die dit toen omdat ze er veel plezier aan beleven hun eigen en andere kinderen op te leiden. 

Als speler/speelster is het best lastig om twee keer per week te komen trainen en in het weekend match te spelen als je het niet graag doet - dus plezier blijven hebben, is key.

Daarom zorgen we ervoor dat De Solvelders gewoon key veel Fun zijn...